Analystjänst för webbplats.

Kvalitetssäkra er digitala kanal

Om webbanalys

Analystjänst för webbplats

Vi kommenterar, analyserar och rådger angående:

 • Popularitet. Sökmotorpositionering och SEO. Besöksstatistik och närvaro i bloggvärlden och på forum.

 • Funktion. Hur sidan är programmerad. Inladdningstid, plugins, brutna länkar och tillgänglighet.

Benefits

Är du marknads- eller kommunikationsansvarig?

Vill du kunna svara på nedanstående frågeställningar?

 • Hur kommunicerar vi med omvärlden?
 • Vilka plattformar och läsare fungerar vår webbplats för?
 • Har vi brutna länkar?
 • Hur borde vi utveckla webbplatsen?
 • Hur upplever våra användare oss?
 • Ger våra satsningar önskat resultat?
 • Vilka hinder står mellan oss och våra målgrupper?
 • Har våra leverantörer säkerställt kvalitet?

Tillgodogör dig all relevant information på 5 minuter!

 • SWOT
  Kortfattad summeringen av webbplatsens Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot.
 • Action List
  Vilka steg bör tas för att säkra sidans kvalitet? Förslag till åtgärder, utförligt förklarade och sorterade efter hur kritiska åtgärderna är, men också efter hur omfattande.
 • Nyckeltal
  De mest relevanta och grundläggande nyckeltalen. Bland annat "Antal besökare" och "Rank i sökmotorer" för den aktuella mätperioden.

Vi analyserar er webbplats ur ett marknadsföringsperspektiv. Teknik är intressant. Att kommunicera med sin målgrupp är intressantare.

Vi levererar en kontinuerlig rapport om webbplatsens status. Områden som analyseras och jämförs med föregående mätperiod är bl a sökmotorrank, statistik, närvaro i bloggvärlden, designeffektivitet, funktionalitet i olika browsers och på olika plattformar.

Analysen fungerar både som underlag för framtida satsningar, men också som uppföljning på den befintliga plattformen för den digitala kommunikationen. Att komma igång med analysen kräver inget byte av leverantör. Webbplatsen utvärderas ”utifrån” på det sätt som besökare och sökmotorer uppfattar den och mäter dess verkliga effekt och närvaro på webben.

Vi förstår hur man som marknadsansvarig vill ta ett kraftfullare grepp om just webbplatsen och hur den kommunicerar. Vi erbjuder härmed ett bra sätt att tillgodogöra sig all relevant information på en kontinuerlig basis.

Mer information?

Tjänster